• Het 24uursziekenhuis

  Is het ziekenhuis van nu wel toekomstbestendig? Vindt u ook dat de problemen van vandaag niet opgelost kunnen worden door hetzelfde te blijven denken? Het 24uursziekenhuis kijkt anders naar de ziekenhuiszorg in Nederland.

  Het plan om het 24uursziekenhuis te ontwikkelen is tot stand gekomen vanuit het bewustzijn dat de kosten voor ziekenhuiszorg in Nederland gestaag blijven groeien, de zorgvraag eveneens zal blijven groeien door een vergrijzende bevolking en de verwachting dat de personele capaciteit af zal nemen. De toenemende ontwikkeling van de kosten en het productie plafond in de zorg vragen om innovatie. Voor de totstandkoming van het 24uursziekenhuis is informatie verzameld, zijn ziekenhuizen in België bezocht, trends in USA en India onderzocht, gesprekken gevoerd met bestuurders in Nederland, en de opbrengsten hiervan zijn vertaald naar de Nederlandse ziekenhuissituatie. Het 24uursziekenhuis is samen te vatten in drie kernwoorden: snel, duidelijk en goed.

 • Snel

  In het 24uursziekenhuis wordt onderzoek of behandeling zo gepland dat de patiënt binnen 24 uur de uitslag heeft en/of weer naar huis kan. Door de planbare medische zorg lean te organiseren worden korte wachttijden, een korte ligduur en een hoge turnover bereikt. De bedrijfscultuur is gericht op een snelle doorstroom van patiënten.

 • Duidelijk

  In het 24uursziekenhuis wordt gewerkt aan de hand van strak georganiseerde en geprotocolleerde zorgpaden, die voldoen aan evidence-based medicine. Dit maakt voor patiënt, medisch specialist en medewerker duidelijk hoe de medische zorg geboden wordt.

 • Goed

  In het 24uursziekenhuis kunnen veel patiënten per week onderzocht en behandeld worden door de strakke planning en de verschuiving van klinisch capaciteit naar dagbehandeling. Onderzoek heeft aangetoond dat hoge volumes invloed hebben op een kwalitatief goed niveau van medische zorg.

 • Het 24uursziekenhuis heb ik opgericht vanuit mijn visie dat de ziekenhuiszorg vanwege maatschappelijke en financiële ontwikkelingen anders georganiseerd moet worden. Mijn visie is dat de zorg efficiënter, effectiever en met een betere kwaliteit kan worden neergezet dan nu het geval is. Met de noodzaak tot veranderen komt mijn kennis en ervaring in de complexe ziekenhuiszorg ten aanzien van het primair proces, project/programmamanagement, verandermanagement en leidinggeven op tactisch niveau in het 2e echelon en op strategisch niveau vanuit bestuurlijke ervaring en zitting in Raden van Toezicht tot zijn recht. Het gegeven maatschappelijk verantwoord bezig te zijn met hart voor het primair proces in de zorg draagt sterk bij in deze motivatie.